Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

pawelq89
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viafreeway freeway
pawelq89
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea viafreeway freeway
pawelq89
Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię i nie potrafię znieść kłamstwa, nie dlatego, że jestem bardziej prawy niż wy wszyscy, ale dlatego, że kłamstwo mnie przeraża. W kłamstwach jest odcień śmierci, posmak śmiertelności - który jest właśnie tym, czego nienawidzę i nie cierpię w świecie - o którym chcę zapomnieć.Sprawia, że jestem nieszczęśliwy i robi mi się niedobrze, jak po ugryzieniu czegoś zgniłego.Przypuszczam, że to sprawa temperamentu.
— Joseph Konrad "Jądro ciemności"
Reposted fromconsti3 consti3 viajcanflyhigh jcanflyhigh
pawelq89
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

February 02 2018

pawelq89
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viawramionach wramionach
pawelq89
pawelq89
3929 e6d4
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaorelh orelh
pawelq89
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommessinhead messinhead viagumisiowelove gumisiowelove
pawelq89
0957 3a85
pawelq89
Nie odzywasz się to się nie odzywaj. Tylko trzymaj się tego samego jak będziesz w potrzebie.
— ;)
Reposted frompieprzycto pieprzycto

January 03 2018

pawelq89
Lunatycy otaczają mnie...
— 3.1.18

December 01 2017

pawelq89
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianenneke1006 nenneke1006
pawelq89
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viastylte stylte

November 22 2017

pawelq89
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaaniamy aniamy
pawelq89
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viay-xcv-y y-xcv-y

November 11 2017

pawelq89
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
pawelq89
pawelq89
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

November 02 2017

pawelq89


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaundonee undonee
pawelq89
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl