Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

pawelq89

"Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne zdziwione,
Bardzo otworzysz."

~Julian Tuwim

Reposted frommimala mimala

June 27 2017

pawelq89

May 01 2015

pawelq89
Bardziej niż swojego ciała nienawidzę swojej psychiki. Jest tak zniszczona, że sama się jej boję.
pawelq89
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapikkumyy pikkumyy
pawelq89
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viasilence89 silence89
pawelq89
0467 1412
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viasilence89 silence89
4233 8bc1 500
Reposted fromkimik kimik viapiehus piehus
pawelq89
1100 2da4
Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus
pawelq89
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapiehus piehus
5540 994d
Reposted fromclitoris clitoris viawrrona wrrona

April 27 2015

pawelq89
... samobójstwa nie popełniają ludzie chorzy psychicznie, tylko nieszczęśliwi, którzy wola zgasnąć od razu, niż wypalać się powoli.
Reposted byserdeczniezabronioneiamawinrarsundayzoopikkumyyazathianajointskurwysynplugssazazelsthwentwrongshitsuripersona-non-gratamadamebutterflybanshetylkotobieBrilliantduszsardonicznahindsightirokichigaicakeesnolovenofreedomprzedmarancza
pawelq89
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. Umrę sam
Reposted byiamlosingmyselfffpikkumyypersona-non-grata
pawelq89
- Masz już jakiś plan?
- Przedawkować, podciąć sobie żyły, a potem się powiesić.
- Wszystko na raz?
- Żeby przypadkiem nie zostało to zinterpretowane jako wołanie o pomoc.
Reposted bypikkumyyazathianapersona-non-gratashapelessBrilliantsadworldpensieveazazelshitsuripanatoiamopheliamagolek22krolfasolek
pawelq89
Ciągle mi brakuje odwagi do życia lub samobójstwa.
Reposted bytorturemepikkumyyazathianashitsurishapelesspersona-non-grataBrilliantazazel
pawelq89
Jestem sam. Sam tutaj i sam na świecie. Sam w sercu i sam w głowie. Sam wszędzie przez cały czas, od kiedy pamiętam. Sam w Rodzinie, sam z przyjaciółmi, sam w Pokoju pełnym Ludzi. Sam, kiedy się budzę, sam każdego koszmarnego dnia, sam, kiedy w końcu nadchodzi ciemność. Jestem sam na sam z przerażeniem. Sam na sam z przerażeniem.
Nie chcę być sam. Nigdy nie chciałem być sam. Kurewsko tego nienawidzę. Nienawidzę tego, że nie mam z kim porozmawiać, nienawidzę tego, że nie mam do kogo zadzwonić, nienawidzę tego, że nie mam nikogo, kto potrzyma mnie za rękę, przytuli mnie, powie mi, że wszystko będzie w porządku. Nienawidzę tego, że nie mam nikogo, z kim mógłbym dzielić nadzieje i marzenia, nienawidzę tego, że przestałem mieć nadzieje i marzenia, nie znoszę tego, że nie mam nikogo, kto powiedziałby mi, żebym się trzymał, że jeszcze kiedyś je odnajdę.
Reposted bypikkumyypersona-non-grataniebieskieoczy
pawelq89
Jeśli ktoś nie popełnia samobójstwa, nie znaczy, ze wybrał życie. On tylko nie potrafi się zabić.
Reposted bypikkumyyagapkaazathianaazazelshitsuriunknown6
pawelq89
Nie ma nic gorszego od niemożności ocalenia tych, których się kocha.
Reposted bymoonamii moonamii

February 24 2015

pawelq89
4654 d8f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl