Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

pawelq89
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
pawelq89
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy

June 12 2018

pawelq89
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas. 
— Colleen Hoover
Reposted fromlovvie lovvie viapikkumyy pikkumyy
pawelq89
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viasilence89 silence89
pawelq89
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
pawelq89
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
pawelq89
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapiehus piehus
pawelq89
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viapikkumyy pikkumyy
pawelq89
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viawszystkodupa wszystkodupa
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
pawelq89
Cokolwiek się stanie, muszę to zrobić po swojemu i w swoim czasie aby dojść do siebie
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viasilence89 silence89
pawelq89
9193 a35a
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus

May 21 2018

pawelq89
Reposted fromtami tami vialovesweets lovesweets
pawelq89
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovesweets lovesweets
pawelq89
pawelq89
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
pawelq89
Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
pawelq89
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viapiehus piehus
pawelq89
3357 0bf5 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus

May 20 2018

pawelq89
Ale czy był szczęśliwy? Myślę, że nie. On nigdy nie czuł absolutu szczęścia. Zawsze w głębi nosił ból. Myślę, że po naszym rozstaniu, na siłę starając się być szczęśliwymi, oboje nosiliśmy ból na zawsze. Niczego sobie nie tłumaczyliśmy, milczeliśmy, tylko na siebie patrząc. W totalnej ciszy. Rozmawialiśmy oczami, tak jak wcześniej, gdy oczami kochaliśmy się, będąc między ludźmi. Widziałam, jak jego spojrzenie mówi do mnie: dlaczego tak się stało, dlaczego tak postąpiliśmy? Miał w oczach nieludzkie nieszczęście.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl